Методи інтелектуальної обробки та аналізу великих даних на основі глибоких нейронних мереж

Працівники кафедри працюють над держбюджетним проектом прикладного дослідження на тему: «Методи інтелектуальної обробки та аналізу великих даних на основі глибоких нейронних мереж»

Керівник і виконавець проекту – д.т.н., проф. Саченко Анатолій Олексійович
Відповідальний виконавець – к.т.н. Комар Мирослав Петрович.

Термін виконання: 2018 – 2019 р.р.
Мета: підвищення ефективності і продуктивності інтелектуальної обробки та аналізу великих даних (Big Data) шляхом розробки ефективних методів стиснення та класифікації даних, розпізнавання образів за допомогою глибоких нейронних мереж.

Основні результати проекту:
● Проведено аналіз відомих методів захисту від комп’ютерних атак.
● Розроблено метод стиснення даних на основі глибоких нейронних мереж на прикладі параметрів мережного трафіку для системи виявлення вторгнень.
● Розроблено метод класифікації даних на основі глибоких нейронних мереж на прикладі атак на інформаційні телекомунікаційні мережі.
● Розроблено метод розпізнавання образів на основі інформації із класу великих даних із застосуванням глибоких нейронних мереж.
● Розроблено метод паралельного навчання глибоких нейронних мереж для вирішення задач стиснення та класифікації великих даних.
● Розроблено алгоритмічні рішення запропонованих методів інтелектуальної обробки та аналізу великих даних на основі глибоких нейронних мереж.
● Розроблено архітектурні рішення глибоких нейронних мереж для вирішення задач стиснення та класифікації великих даних.
● Проведено експериментальні дослідження запропонованих методів та алгоритмів.
Виконавці:
– Саченко Анатолій Олексійович;
– Комар Мирослав Петрович;
– Кочан Володимир Володимирович;
– Коваль Василь Сергійович;
– Головко Володимир Адамович;
– Яцків Василь Васильович;
– Васильків Надія Михайлівна;
– Лендюк Тарас Васильович;
– Биковий Павло Євгенович;
– Загородня Діана Іванівна;
– Дорош Віталій Іванович;
– Осолінський Олександр Романович;
– Гладій Григорій Михайлович;
– Рощупкін Олексій Юрійович
– Турченко Володимир Олександрович.