Коротка інформація про магістерську програму “Управління проектами”

Магістерська програма “Управління проектами”

Змістом спеціальності є комплексне вирішення наступних завдань: аналіз та обґрунтування проектів; формування та розвиток проектних команд; розробка планів реалізації проектів та контроль за їх виконанням; забезпечення проектів необхідними ресурсами та фінансуванням; збір, обробка та поширення проектної інформації; управління програмами та портфелями проектів; формування та розвиток проектно-орієнтованого управління на підприємствах різноманітних галузей економіки, насамперед у сфері ІТ-технологій.

Кращі студенти програми матимуть можливість продовжити навчання повністю (або частково) в Університеті прикладних наук і мистецтв Дортмунда (Німеччина) та інших університетах консорціуму за програмою EuroMPM (www.eurompm.net) й додатково отримати європейський диплом (або перезарахувати кредити).

Паралельно передбачено навчання англійською мовою в рамках Українсько-Американської програми з комп’ютерних наук за інтегрованим навчальним планом із широким залученням викладачів зарубіжних університетів – членів консорціуму EuroMPM і регулярним студентським обміном. Практикується подвійне керівництво УАП–EuroMPM магістерськими роботами.

Майбутні професії: посади управлінського персоналу, пов’язані з проектною діяльністю, зокрема: керівник проектів та програм, науковий співробітник (проекти і програми), фахівець з управління проектами і програмами.

Місця майбутнього працевлаштування: всі галузі народного господарства, на підприємствах яких застосовується проектно-орієнтований підхід управління: розробка та впровадження інформаційних систем і програмних засобів; будівництво та архітектура; машинобудування і транспорт; енергозабезпечення; розробка проектно-кошторисної документації; сільське господарство та харчова промисловість; дизайн та поліграфія; маркетинг та консалтинг; індивідуальна підприємницька діяльність різної спрямованості; а також інших сферах суспільного життя: соціальна та політична діяльність; державне управління; науково-дослідна діяльність.

Майбутній фахівець вивчатиме наступні дисципліни:

 • Формування проектної команди;
 • Планування проектної діяльності;
 • Планування проектних дій;
 • Прийняття проектних рішень;
 • Виконання проектних дій;
 • Інтелектуальна власність;
 • Управління міжнародними дослідницькими проектами;
 • Мережеві технології в управлінні проектами;
 • Управління знаннями в управлінні проектами;
 • Програмні засоби управління ІТ-проектами;
 • Інформаційна безпека в управлінні проектами;
 • Семантичний Веб як проектне середовище;
 • Управління програмами та портфелем проектів.

Вимоги до вступників: Вища освіта (бакалавр, магістр) з будь якої спеціальності.

Термін навчання – 1.5 року.

Дипломи державного та європейського зразків: Випускники програми отримують диплом магістра державного зразка про вищу освіту з присвоєнням кваліфікації “Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва”.

 

 

 

 

Залишити відповідь