Коротка інформація

    Комп’ютерні науки” 

Це найпопулярніший напрямок з інформатики в зарубіжних університетах, ядро знань, які використовують в своїй роботі фахівці з комп’ютерної та програмної інженерії, інформаційних систем і технологій.

Змістом спеціальності є комплексне вирішення задач розробки та експлуатації комп’ютерних інформаційних систем і технологій, управління інформаційно-аналітичними системами, створення математичних моделей об’єктів та процесів автоматизації, розробки програмних засобів, проектування мікропроцесорних систем та їх елементів, експертного аналізу способів розгортання нових високопродуктивних систем і мереж та систем штучного інтелекту.

Майбутні професії: програміст, менеджер ІТ-проектів, адміністратор комп’ютерних мереж, WEB-дизайнер, адміністратор баз даних та ін.

Місця майбутнього працевлаштування: ІТ-компанії, підприємства малого і середнього бізнесу, банки, виробничі об’єднання, вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи, інформаційно-обчислювальні центри.

Для конкурсного відбору на спеціальність “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” зараховуються наступні предмети сертифіката: українська мова і література, математика, фізика або іноземна або історія України.

Кафедра ІОСУ  разом з НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем проводить інтенсивні наукові дослідження: щорічно виконує цілий ряд міжнародних проектів, до яких залучаються і студенти; проводить регулярно міжнародну конференцію IDAACS із залученням обдарованих студентів. В результаті науковоїспівпраці кафедра ІОСУ встановила тісні зв’язки з університетами США, Канади, Німеччини, Англії, Китаю, Італії, Іспанії, Франції, Греції, Болгарії, Чехії та Польщі.

Залишити відповідь