Кафедра

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління

 

       Завідувач кафедри – Комар Мирослав Петрович, доктор технічних наук.

    Кафедра створена 29 червня 1989 року на базі галузевої науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем і мереж (ГНДЛ АСМ), розробки якої були впроваджені на ряді підприємств електронної та авіаційної промисловості колишнього СРСР. ГНДЛ АСМ стала також основою для створення у серпні 2004 року Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем.

  Розвитку кафедри суттєво допомогла творча співпраця з провідними вузами України та обмін досвідом із зарубіжними науковими та навчальними установами, зокрема з університетами США, Канади, Англії, Китаю, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, Греції, Болгарії та Польщі.

     На базі кафедри ІОСУ у червні 1994 року був створений факультет комп’ютерних інформаційних технологій.

    Кафедра ІОСУ є випусковою з спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (бакалавр) та освітніх програм «Управління проектами» (магістр), «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (магістр).

  Крім того, кафедра виконує значний обсяг педагогічного навантаження з напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» та інших напрямів підготовки студентів ФКІТ, зокрема читаються дисципліни: архітектура комп’ютерів; вимірювання, контроль та сертифікація комп’ютерних систем; мікроконтролери; компресія та архівування даних; інженерна графіка; людино-машинний інтерфейс; комп`ютерні мережі; забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем; комп’ютерна схемотехніка; людино-комп’ютерна взаємодія; мережні інформаційні технології; методологія та організація наукових досліджень; мікроконтролери і спецпроцесори; охорона праці в галузі інформаційних технологій; основи комп’ютерних систем і мереж; охорона праці в галузі; паралельні та розподілені обчислення; периферійні пристрої; теорія нейронних мереж; теорія управління в технічних системах; алгоритми та методи обчислення; безпровідні системи передачі даних; інтелектуальні робототехнічні системи; людино-машинна взаємодія; охорона праці; високопродуктивні комп’ютерні системи.

Основні сфери наукових досліджень кафедри ІОСУ:

– інтелектуальні контролери;

– нейронні мережі і паралельні обчислення;

– інтелектуальні дистрибутивні системи і віртуальні мережі;

– системи кібербезпеки;

– інтелектуальні робототехнічні системи;

– обробка та генерування складних зображень;

– розпізнавання образів засобами штучного інтелекту.

   Кафедра ІОСУ разом з Науково-дослідним інститутом інтелектуальних комп’ютерних систем, МОНУ та Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова, Національна академія наук, www.ics.tneu.edu.ua проводить інтенсивні наукові дослідження, виконуючи щорічно низку міжнародних проектів, до яких залучаються і студенти.

   В результаті активної наукової співпраці кафедра ІОСУ та НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем встановили тісні зв’язки з університетами США, Канади, Німеччини, Англії, Китаю, Італії, Іспанії, Франції, Греції, Чехії, Болгарії, Румунії та Польщі.

  З 2001 року регулярно, що два роки, проводиться міжнародна конференція ІЕЕЕ Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS) www.idaacs.net, восьма конференція проводилась у Варшаві (Польша , вересень 2015 року).

  З 2002 року щоквартально видається міжнародний фаховий науковий журнал “Комп’ютинг” www.computingonline.net.

      

Залишити відповідь