Лабораторії

Лабораторія персональних комп’ютерів

Навчальна лабораторія персональних комп’ютерів (далі – лабораторія) кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління (ІОСУ) факультету комп’ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) створена відповідно до наказу ректора Тернопільського національного економічного університету від 07.02.2002р. №54.

Лабораторія є структурним підрозділом кафедри ІОСУ ФКІТ.

Метою створення і діяльності Лабораторії є:

– Втілення нових форм навчання у навчальний процес з метою підвищення ефективності та якості професійної підготовки фахівців з використанням сучасних інформаційних технологій, індивідуалізації навчання з урахуванням наявних теоретичних знать та практичних навичок студентів.

– Проведення практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін кафедри ІОСУ та інших кафедр ФКІТ.

Лабораторія виконує такі основні функції:

– Організація проведення практичних та лабораторних занять спільно з викладачами ФКІТ, виконання науково-дослідних робіт студентами бакалаврської і магістерської підготовки, аспірантами та працівниками ФКІТ у вільний від занять час;

– Участь у розробці електронних навально-методичних комплексів дисциплін;

– Апробація навчальних курсів, нових навчально-методичних матеріалів, розроблених за технологіями дистанційного навчання науково-педагогічними працівниками кафедри ІОСУ та ФКІТ з метою інформаційно-комп’ютерної підтримки навчальних дисциплін, що викладаються студентам денної та заочної форм навчання;

– Контрольне тестування програмного забезпечення та його налаштування перед упровадженням в навчальний процес;

– Регулярне оновлення WEB-сторінки кафедри ІОСУ;

– Здійснення навчання та консультування працівників ФКІТ з питань оволодіння новими комп’ютерними технологіями, формування конкретних навчальних курсів та питань організації дистанційного навчання;

– Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту технічного та програмного забезпечення від несанкціонованого доступу;

– Проведення рекламних кампаній про спеціальності ФКІТ та напрямки підготовки кафедри ІОСУ.

Основні напрями діяльності Лабораторії:

– Надавати особам, які виконують навчальні завдання в лабораторіях інформацію про технологічні особливості та програмно-технічні вимоги до комп’ютерної техніки та необхідні параметри комунікаційного зв’язку.

– Забезпечувати дотримання ергономічних вимог при організації робочих місць користувачів комп’ютерів закріплених за лабораторією.

– Під час навчання забезпечувати студентам, інформаційно-консультативну підтримку з боку викладачів та технічного персоналу кафедри ІОСУ.

– Сприяти оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення у відповідності до розвитку у сфері інформаційних технологій.

– Забезпечувати технологічну підтримку та своєчасне оновлення інформаційних та програмних ресурсів, баз даних навчальних дисциплін.

– Забезпечувати впровадження новітніх комп’ютерних інформаційних технологій в навчальних процес.

Лабораторія обчислювальних систем та мереж

Навчальна лабораторія обчислювальних систем та мереж (далі – лабораторія) кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління (ІОСУ) факультету комп’ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) створена відповідно до наказу ректора Тернопільського національного економічного університету від 07.02.2002р. №54.

Лабораторія є структурним підрозділом кафедри ІОСУ ФКІТ.

Метою створення і діяльності Лабораторії є:

– Втілення нових форм навчання у навчальний процес з метою підвищення ефективності та якості професійної підготовки фахівців з використанням сучасних інформаційних технологій, індивідуалізації навчання з урахуванням наявних теоретичних знать та практичних навичок студентів.

– Проведення практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін кафедри ІОСУ та інших кафедр ФКІТ.

Лабораторія виконує такі основні функції:

– Організація проведення практичних та лабораторних занять спільно з викладачами ФКІТ, виконання науково-дослідних робіт студентами бакалаврської і магістерської підготовки, аспірантами та працівниками ФКІТ у вільний від занять час;

– Участь у розробці електронних навально-методичних комплексів дисциплін;

– Апробація навчальних курсів, нових навчально-методичних матеріалів, розроблених за технологіями дистанційного навчання науково-педагогічними працівниками кафедри ІОСУ та ФКІТ з метою інформаційно-комп’ютерної підтримки навчальних дисциплін, що викладаються студентам денної та заочної форм навчання;

– Контрольне тестування програмного забезпечення та його налаштування перед упровадженням в навчальний процес;

– Оновлення інформації на FTP – сервері;

– Здійснення навчання та консультування працівників ФКІТ з питань оволодіння новими комп’ютерними технологіями, формування конкретних навчальних курсів та питань організації дистанційного навчання;

– Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту технічного та програмного забезпечення від несанкціонованого доступу;

– Проведення рекламних кампаній про спеціальності ФКІТ та напрямки підготовки кафедри ІОСУ.

Основні напрями діяльності Лабораторії:

– Надавати особам, які виконують навчальні завдання в лабораторіях інформацію про технологічні особливості та програмно-технічні вимоги до комп’ютерної техніки та необхідні параметри комунікаційного зв’язку.

– Забезпечувати дотримання ергономічних вимог при організації робочих місць користувачів комп’ютерів закріплених за лабораторією.

– Під час навчання забезпечувати студентам, інформаційно-консультативну підтримку з боку викладачів та технічного персоналу кафедри ІОСУ.

– Сприяти оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення у відповідності до розвитку у сфері інформаційних технологій.

– Забезпечувати технологічну підтримку та своєчасне оновлення інформаційних та програмних ресурсів, баз даних навчальних дисциплін.

– Забезпечувати впровадження новітніх комп’ютерних інформаційних технологій в навчальних процес.

 

Лабораторія основ побудови ЕОМ

Навчальна лабораторія основ побудови ЕОМ (далі – лабораторія) кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління (ІОСУ) факультету комп’ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) створена відповідно до наказу ректора Тернопільського національного економічного університету від 07.02.2002р. №54.

Лабораторія є структурним підрозділом кафедри ІОСУ ФКІТ.

Метою створення і діяльності Лабораторії є:

– Втілення нових форм навчання у навчальний процес з метою підвищення ефективності та якості професійної підготовки фахівців з використанням сучасних інформаційних технологій, індивідуалізації навчання з урахуванням наявних теоретичних знать та практичних навичок студентів.

– Проведення практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін кафедри ІОСУ та ФКІТ.

Лабораторія виконує такі основні функції:

– Організація проведення практичних та лабораторних занять спільно з викладачами кафедр ФКІТ для виконання науково-дослідних робіт студентами бакалаврської і магістерської підготовки, аспірантами та працівниками ФКІТ у вільний від занять час.

– Корегування розроблених викладачами лабораторних робіт з навчальних дисциплін та їх контроль на встановленому технічному та програмному забезпеченні.

– Участь у розробці електронних навчально-методичних комплексів дисциплін.

– Апробація навчальних курсів, нових електронних навчально-методичних матеріалів, розроблених за технологіями дистанційного навчання науково-педагогічними працівниками кафедри ІОСУ та ФКІТ з метою інформаційно-комп’ютерної підтримки навчальних дисциплін, що викладаються студентам денної та заочної форм навчання.

– Контрольне тестування технічного забезпечення та його налаштування перед упровадженням в навчальний процес.

– Проведення наукових та методичних семінарів за участю провідних вчених і розробників електронних навчально-методичних матеріалів

– Проведення рекламних кампаній про спеціальності ФКІТ та напрямки підготовки кафедри ІОСУ.

Основні напрями діяльності Лабораторії:

– Забезпечувати дотримання ергономічних вимог при організації робочих місць користувачів приладів, закріплених за лабораторією.

– Під час навчання забезпечувати студентам інформаційно-консультативну підтримку з боку викладачів та технічного персоналу кафедри ІОСУ.