Кредитні модулі

Тернопільський національний економічний університет

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем та управління

ПЕРЕЛІК КРЕДИТНИХ МОДУЛІВ

 

Найменування кредитних модулів
(дисциплін)

Код

КредитиECTS

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Нормативні дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)

НГ-01

3

Історія України

НГ-02

3

Історія української культури

НГ-03

2

Іноземна мова – 1

НГ-04/1

3,5

Іноземна мова – 2

НГ-04/2

1,5

Філософія

НГ-05

4

Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студента) – 1

НГ-06/1

1

Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студента) – 2

НГ-06/2

1

Вибіркові дисципліни

Правознавство

ЗГ-01

2,5

Політологія

ЗГ-02

1,5

Психологія та педагогіка

ЗГ-03

2

Основи наукових досліджень

ЗГ-04

2

Цикл дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки

Дискретна математика

НФ-01

6

Екологія

НФ-02

1,5

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

НФ-03

4,5

Фізика

НФ-04

6

Теорія алгоритмів

НФ-05

3,5

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

НФ-06

4

Математичний аналіз – 1

НФ-07/1

3,5

Математичний аналіз – 2

НФ-07/2

7,5

Чисельні методи

НФ-08

3,5

Математичні методи дослідження операцій

НФ-09

4

Теорія прийняття рішень

НФ-10

4

Цикл професійної підготовки

Алгоритмізація та програмування

НП-01

6

Веб-технології та веб-дизайн

НП-02

7,5

Економіка та бізнес

НП-03

3

Об’єктно-орієнтоване програмування

НП-04

8

Електротехніка і електроніка

НП-05

3

Операційні системи

НП-06

7

Комп’ютерна графіка

НП-07

2,5

Організація баз даних та знань

НП-08

5

Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

НП-09

4,5

Інтелектуальний аналіз даних

НП-10

3,5

Технологія створення програмних продуктів

НП-11

4

Технології захисту інформації

НП-12

4

Комп’ютерні мережі

НП-13

5

Технології комп’ютерного проектування

НП-14

4

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

НП-15

6

Моделювання систем

НП-16

4

Системний аналіз

НП-17

4

Крос-платформне програмування

НП-18

4

Проектування інформаційних систем

НП-19

4

Методи та системи штучного інтелекту

НП-20

4

Управління ІТ-проектами

НП-21

4

Охорона праці та безпека життєдіяльності

НП-22

2

Проектно-технологічна практика

НП-23

5

Переддипломна практика

НП-24

6

Дипломне проектування

НП-25

9

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Вступ в комп’ютерні науки

ЗП-01

5,5

Стандартизація та сертифікація в IT

ЗП-02

1,5

Людино-комп’ютерний інтерфейс

ЗП-03

4

Геоінформаційні системи

ЗП-04

2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ЗП-05

3

Верифікація програмного забезпечення

ЗП-06

3

Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації

ЗП-07

3,5

Моделювання еколого-економічних процесів

ЗП-08

1,5

Безпровідні комунікаційні системи

ЗП-09

3,5

Інтелектуальна робототехніка

ЗП-10

2,5

Дисципліни вільного вибору студента (одна дисципліна з двох)

Програмування вбудованих систем

ВП-01/а

3,5

Біохімія

ВП-01/б

3,5

Теорія нейронних мереж

ВП-02/а

4

Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах

ВП-02/б

4

Еволюційні алгоритми

ВП-03/а

3,5

Моніторинг навколишнього середовища

ВП-03/б

3,5

Нечіткі множини та нечітка логіка

ВП-04/а

3,5

Екологічна безпека та експертиза

ВП-04/б

3,5

Високопродуктивні обчислення І ГРІД сервіси

ВП-05/а

2

Екологічний менеджмент і аудит

ВП-05/б

2

Методи та системи розпізнавання образів

ВП-06/а

1,5

Банківські платіжні системи та електронні послуги

ВП-06/б

1,5

 

НФ – Нормативна частина програми. Цикл природничо-наукової підготовки

НГ – Нормативна частина програми. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

НП – Нормативна частина програми. Цикл професійної та практичної підготовки

ЗГ – Нормативна частина програми. Дисципліни за вибором ВНЗ

ЗП – Вибіркова частина програми. Дисципліни за вибором ВНЗ

ВП – Вибіркова частина програми. Дисципліни вільного вибору студентів

Залишити відповідь