Магістерська програма “Комп’ютерні науки”

Змістом спеціальності є підготовка фахівців, призначених для здійснення науково-дослідної, прикладної та педагогічної діяльності на основі сучасних методологій; проведення наукових досліджень з застосуванням нових інформаційних технологій при розробленні та управлінні складними об’єктами на основі інформаційних систем; для отримання, передачі, зберігання та аналітичної обробки даних в наукових дослідженнях, освітній діяльності, на підприємствах ІТ-галузі.

Особливістю підготовки фахівців є вивчення інформаційних систем та технологій у контексті їх застосування для управління промисловими і соціально-економічними об’єктами та процесами під час вивчення дисциплін: аналіз і реінжиніринг бізнес-процесів у інформаційних системах, інформаційний менеджмент і маркетинг, управління розвитком інформаційних технологій на основі бізнес-архітектури підприємства. Вивчення інноваційних інформаційних систем та технологій підтверджується введенням у навчальний план таких дисциплін як грід-системи та технології хмарних обчислень, мультисервісні технології в комп’ютерних мережах, мобільні операційні системи.

Майбутні професії: випускники магістратури можуть працювати у науково-дослідних установах аналітиками, розробниками інформаційних та робото-технічних систем, моделюючих комплексів, інформаційно-комунікаційних мереж, аналітиками операційного та прикладного програмного забезпечення, спеціалістами з бізнес-управління технічних об’єктів, технологічних та виробничих комплексів, а також займатися науковою та викладацькою роботою, використовуючи методології та фундаментальні знання сучасних інформаційних технологій.

Місця майбутнього працевлаштування: галузі народного господарства, в яких застосовуються інформаційні системи і технології, ІТ-компанії, виробничі та науково-виробничі об’єднання, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації, державні та банківські установи та організації, інформаційні центри різного рівня та вищі навчальні заклади.

 

Залишити відповідь