«Методи захисту від комп’ютерних атак на основі нейронних мереж і штучних імунних систем» ІОСУ-03-2016 “Б”

Працівники кафедри працюють над держбюджетним проектом прикладного дослідження на тему: «Методи захисту від комп’ютерних атак на основі нейронних мереж і штучних імунних систем»

 

Керівник проекту – Саченко Анатолій Олексійович

Відповідальний виконавець – Комар Мирослав Петрович

Терміни виконання: з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р.

 

Основною метою проекту є: розроблення нової інтелектуальної інформаційної технології на базі теорії штучних нейронних мереж, нечіткої логіки і штучних імунних систем для підвищення достовірності виявлення і класифікації комп’ютерних атак.

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект:

 • розробити модифікований метод побудови нейромережевого детектора атак на базі нейронної мережі, що характеризується малим обсягом навчальної вибірки;
 • розробити метод побудови сукупного класифікатора для ієрархічної класифікації атак на основі багатоканальних нейромережевих детекторів;
 • розробити метод розпаралелення нейронної мережі на основі технології паралельного програмування;
 • розробити способи розпаралелення інформації на основі модулярної арифметики;
 • провести експериментальні дослідження нейромережевих методів виявлення та класифікації комп’ютерних атак за допомогою бібліотеки PaGaLiNNeT;
 • створити інтелектуальну інформаційну технологію для вирішення задачі підвищення достовірності виявлення та класифікації комп’ютерних атак на основі запропонованих методів і алгоритмів;
 • забезпечити стійкість системи захисту від атак на неї.

На першому етапі досліджень отримані наступні результати:

 1. Проведено аналіз відомих методів захисту від комп’ютерних атак.
 2. Розроблено модифікований метод побудови детектора виявлення комп’ютерних атак на базі нейронних мереж та штучних імунних систем.
 3. Розроблено метод зменшення розмірності інформації на основі нейронних мереж глибокої довіри і з використанням багатоканальних нейромережевих детекторів для побудови ієрархічного класифікатора комп’ютерних атак.
 4. Розроблено узагальнену архітектуру інтелектуальної системи захисту від комп’ютерних атак.
 5. Проведено експериментальні дослідження розроблених методів та алгоритмів, які підтвердили достовірність виявлення і класифікації комп’ютерних атак та покращення рівня безпеки.
 6. Запропоновано підхід до підвищення безпеки системи захисту від комп’ютерних атак за рахунок реалізаціїї нейромережевих детекторів на ПЛІС та введення підсистеми прийняття рішень на основі правил нечіткого виводу Мамдані.
 7. Розроблено коректуючі коди на основі модулярної арифметики, які дозволяють ефективно виправляти багатократні помилки в пакетах даних та підвищити надійність і безпеку передачі даних в інформаційних телекомунікаційних мережах.

Залишити відповідь